admin

OXFORD “30:30” CHALLENGE

OXFORD “30:30” CHALLENGE гэж юу вэ ? Цахим номыг уншингаа хэлний түвшингээ ахиулах, унших дадал зуршлыг бий болгох зорилго бүхий аян. Та уг аянд нэгдсэнээр... Дэлхийн боловсролын брэнд Оксфордын Их Сургуулиас боловсруулан гаргасан Англи хэлний цахим номыг та ямар ч үнэ төлбөргүйгээр уншина гээд боддоо !!! ОКСФОРД цахим номыг та зөвхөн уншдаг гэж бодож байна уу? Оксфорд цахим номыг: Уншдаг- номоо уншаад үгийн сангаа баяжуулдаг Сонсдог- сонсоод дуудлага, хэллэгээ сайжруулдаг Ярьдаг- өөрийн дуудлагаа бичлэг хийн буцаан сонсдог Бичдэг- дүрмийн хэрэглээг судалж бичих чадварыг сайжруулдаг Шүүн тунгаадаг- уншсанаа бататган дасгал ажлыг гүйцэтгэдэг Хариугаа шалгадаг- хийсэн дасгал ажлаа шалган, алдаагаа ном дээрх...

Continue Reading →

“OXFORD GENIUS” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

“OXFORD GENIUS” хөтөлбөр нь эрдэм оюуныг эрхэмлэгч нийт уншигчид даа Дэлхийн оюуны тэргүүлэгч брэнд болох Оксфордын Их сургуулийн эрдэмтэн судлаачдын боловсруулан гаргасан ном, сурах бичиг, сэтгүүл зэрэг хэвлэмэл болон цахим оюуны бүтээлийг өргөн барьж, улмаар тэдний Англи хэл сурах чин хүсэл сонирхлыг төрүүлэх, мэдлэгээ нэмэгдүүлэх боломжийг нь бүрдүүлэх, гадаад хэлийг сэтгэлгээний түвшинд хэрэглээ болгох, Англи хэлээр дамжуулан чөлөөт, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлж Академик чадвараа сайжруулахад нь дэмжлэг үзүүлэх зорилготой олон талт үйл ажиллагаатай хөтөлбөр юм. Оксфордын Их Сургуулиас эрхлэн гаргадаг бүтээлүүд нь эрдэм шинжилгээний болон боловсролын өргөн хүрээний мэдээллийг хамардаг бөгөөд агуулга нь тэдэнд ойлгоход хамгийн тохиромжтой хэлбэрээр хэрэглэгчдэд хүргэдэг. Үүнд:...

Continue Reading →