5 сар 2020

OXFORD “30:30” CHALLENGE

OXFORD “30:30” CHALLENGE гэж юу вэ ? Цахим номыг уншингаа хэлний түвшингээ ахиулах, унших дадал зуршлыг бий болгох зорилго бүхий аян. Та уг аянд нэгдсэнээр... Дэлхийн боловсролын брэнд Оксфордын Их Сургуулиас боловсруулан гаргасан Англи хэлний цахим номыг та ямар ч үнэ төлбөргүйгээр уншина гээд боддоо !!! ОКСФОРД цахим номыг та зөвхөн уншдаг гэж бодож байна уу? Оксфорд цахим номыг: Уншдаг- номоо уншаад үгийн сангаа баяжуулдаг Сонсдог- сонсоод дуудлага, хэллэгээ сайжруулдаг Ярьдаг- өөрийн дуудлагаа бичлэг хийн буцаан сонсдог Бичдэг- дүрмийн хэрэглээг судалж бичих чадварыг сайжруулдаг Шүүн тунгаадаг- уншсанаа бататган дасгал ажлыг гүйцэтгэдэг Хариугаа шалгадаг- хийсэн дасгал ажлаа шалган, алдаагаа ном дээрх...

Continue Reading →