4 сар 2020

“OXFORD GENIUS” ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

“OXFORD GENIUS” хөтөлбөр нь эрдэм оюуныг эрхэмлэгч нийт уншигчид даа Дэлхийн оюуны тэргүүлэгч брэнд болох Оксфордын Их сургуулийн эрдэмтэн судлаачдын боловсруулан гаргасан ном, сурах бичиг, сэтгүүл зэрэг хэвлэмэл болон цахим оюуны бүтээлийг өргөн барьж, улмаар тэдний Англи хэл сурах чин хүсэл сонирхлыг төрүүлэх, мэдлэгээ нэмэгдүүлэх боломжийг нь бүрдүүлэх, гадаад хэлийг сэтгэлгээний түвшинд хэрэглээ болгох, Англи хэлээр дамжуулан чөлөөт, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлж Академик чадвараа сайжруулахад нь дэмжлэг үзүүлэх зорилготой олон талт үйл ажиллагаатай хөтөлбөр юм. Оксфордын Их Сургуулиас эрхлэн гаргадаг бүтээлүүд нь эрдэм шинжилгээний болон боловсролын өргөн хүрээний мэдээллийг хамардаг бөгөөд агуулга нь тэдэнд ойлгоход хамгийн тохиромжтой хэлбэрээр хэрэглэгчдэд хүргэдэг. Үүнд:...

Continue Reading →